Nasi sąsiedzi

Działamy na Placu Zabaw Nad Wisłą, który od maja do września wypełniony jest najlepszymi w Warszawie inicjatywami kulturalno-rozrywkowymi.

Nasi nadwiślańscy sąsiedzi: Plac Zabaw Nad Wisłą oraz klub BarKa.