Nasi sąsiedzi

Działamy obok klubu Pawilon Fala Nad Wisłą, który od maja do września wypełniony jest najlepszymi w Warszawie inicjatywami kulturalno-rozrywkowymi.

Zajrzyj do naszego sąsiada: Pawilon Fala Nad Wisłą.